§1 Wstęp

 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://twojkatering.pl jest firma Usługi Gastronomiczne Paweł, Kamila Kmieć, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno, NIP: 5941448706, tel. 95 307 01 35, e-mail: mojkatering@gmail.com
 2. Firma Usługi Gastronomiczne Paweł, Kamila Kmieć oferuje dostawy posiłków dietetycznych pod wskazany adres.

§2 Zamówienie posiłków

 1. Oferta posiłków dietetycznych dostępna jest na stronie https://twojkatering.pl/product-category/diety/
 2. Dzienny zestaw posiłków dietetycznych składa się z pięciu posiłków.
 3. Aby złożyć zamówienie należy zrealizować zakupy w sklepie internetowym https://twojkatering.pl tj. dodać posiłek do koszyka, wypełnić formularz zakupu i dostawy oraz opłacić zamówienie za pomocą płatności online lub za pobraniem.
 4. Klient składający zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Usługi Gastronomiczne Paweł, Kamila Kmieć, danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych określa „Klauzula Informacyjna RODO”: https://twojkatering.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

§3 Płatności

 1. Złożenie zamówienia obliguje do jego opłacenia. W przypadku braku płatności firma Usługi Gastronomiczne Paweł, Kamila Kmieć, ma prawo nie zrealizować zamówienia lub wstrzymać dostawy posiłków dietetycznych w dowolnym momencie realizacji zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 3. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres: mojkatering@gmail.com

§4 Dostawy

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w pierwszy poniedziałek po dniu, w którym zostało złożone zamówienie. Jeśli poniedziałek będzie dniem wolnym od pracy, pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w kolejnym dniu roboczym.
 2. Cena dostawy:
  1. odbiór osobisty – 0 zł,
  2. dostawa na terenie Choszczna – 4 zł,
  3. dostawa w okolicach Choszczna – 6 zł.

§5 Reklamacja

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem serwisu Internetowego Twojkatering.pl mogą być składane drogą elektroniczną na adres: mojkatering@gmail.com lub pisemnie na adres: Usługi Gastronomiczne Paweł, Kamila Kmieć, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno
 2. Usługi Gastronomiczne Paweł, Kamila Kmieć odpowie niezwłocznie na reklamację, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§7 Odstąpienie od umowy dostaw produktu

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie bez podania przyczyny w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres: mojkatering@gmail.com

§8 Postanowienia końcowe

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Go top